Klasični

Samolepljive bordure sa klasičnim motivima mogu se koristititi za zidove soba ali i za kupatilo i za kuhinju.

Samolepljiva bordura 273-2037
Samolepljiva bordura 273-2024
Samolepljiva bordura 273-2054
Samolepljiva bordura 273-2025
Samolepljiva bordura 273-2053
Samolepljiva bordura 273-2029
Samolepljiva bordura 273-2034
Samolepljiva bordura 273-2033
Samolepljiva bordura 273-2042
Samolepljiva bordura 273-2058
Samolepljiva bordura 273-2080
Samolepljiva bordura 273-2068
Samolepljiva bordura 273-2061
Samolepljiva bordura 273-2038
Samolepljiva bordura 273-2072
Samolepljiva bordura 273-2081
Samolepljiva bordura 273-3047
Samolepljiva bordura 273-2066
Samolepljiva bordura 273-1041
Samolepljiva bordura 273-1040
Samolepljiva bordura 273-1058
Samolepljiva bordura 273-1059
Samolepljiva bordura 273-2051